Vårdnad

Tillgångsförvaltare

Futswap skyddar dina tillgångar samtidigt som du växer dem, vilket gör att du kan möta den växande efterfrågan på tillgång till digitala tillgångar och privata värdepapper.

Vårdnad Futswap

Vad kan vi
skydda?

*Inga begränsningar

Förmåner och garantier
för vårdnadshavaren

Rättssäkerhet och effektiv strukturering

Vårt svenska förvaltningsbolag tillhandahåller robust rättssäkerhet och effektiv tillgångsstrukturering. Genom att använda vårt företag för att skydda sina tillgångar drar kunderna fördel av ett starkt rättsligt ramverk som säkerställer att deras förmögenhet hanteras och skyddas enligt deras specifikationer och önskemål. Detta är särskilt viktigt i gränsöverskridande situationer, där den juridiska komplexiteten kan öka avsevärt.

Fastighetsplanering och förmögenhetsskydd

Vi tillhandahåller experttjänster inom fastighetsplanering och förmögenhetsskydd, vilket gör att kunderna kan säkerställa att deras tillgångar överförs till kommande generationer i enlighet med deras önskemål och på ett skatteeffektivt sätt. Detta inkluderar möjligheten att ställa specifika villkor för överföring av tillgångar, vilket säkerställer att förmögenheten utnyttjas på det sätt som kunden har tänkt sig.

Sekretess och integritet

Vi erbjuder en hög grad av konfidentialitet och integritet, väsentligt för kunder som vill skydda sin ekonomiska och personliga information. I en tid där informationssäkerhet är av största vikt, säkerställer vårt företag att detaljerna om ägarstrukturer och kundtillgångar förblir privata och säkra, borta från offentlig granskning och obehöriga tredje parter.

Investment Management och diversifiering

Vi erbjuder professionell investeringsförvaltning, vilket säkerställer att tillgångar inte bara är säkra utan också effektivt odlas och diversifieras. Vår expertis inom kapitalförvaltning och investeringsstrategier skräddarsydda för varje kund gör att vi kan tillhandahålla lösningar som balanserar risk och avkastning, skräddarsydda för våra kunders individuella finansiella behov och mål.

Tillhörande kostnader
till förvaring av tillgångar

ServiceKostaYtterligare anmärkningar
Installationsavgift9 000 krInitial kostnad för upprättande av vårdnad.
Årlig underhållsavgift30 000 kr årligenFast årsavgift för kontohantering.
Transaktionskommission1% värdeDebiteras för varje utgående transaktion.
Rapporterings- och balansavgift900 kr årligenInkluderar ekonomiska rapporter och kontoutdrag.
Ytterligare konsultavgift3 000 kr/timmeFör specialiserad finansiell eller juridisk rådgivning.
Kostnad för tidigt uttag3% av värdeOm tillgångar tas ut före avtalad löptid.
Prestationskommission30% på vinsterDebiteras på investeringsvinster.